Postitus

5 asja, mida juhid jätavad tihti tegemata

Nordic Business Forum online üritusel tegi meie suur lemmik Patric Lencioni suurepärase ettekande teemal “Five Omissions of Reward Centered Leaders” (vabas tõlkes “Autasule keskendunud juhtide 5 tegematajätmist”). Jagame vahetuid muljeid.

Esmalt selgitas Lencioni, et juhil peab olema juhi rolli täitmiseks õige motivatsioon: on juhid või juhi ambitsiooniga inimesed, kes usuvad, et juhiks saab tänu oma senisele heale ja pikaajalisele tööle ning loodavad juhi ameti kaudu positsiooni, prestiizi ja võimu. Kuid on ka juhid, kes keskenduvad eelkõige vastutusele oma inimeste, oma meeskonna eest. 

Juhi positsioon eeldab muuhulgas ka ebamugavate asjade tegemist, mistõttu jätavad paljud juhid tihti tegemata 5 järgmist asja:  
1. Keeruliste ja ebamugavate vestluste pidamine – nad ei mõista, et ausa ja konstruktiivse tagasiside andmine on vajalik Sinu inimestele, see võimaldab neil areneda ja kasvada. Juht peab suutma pidada ka keerulisi ja ebamugavaid vestlusi. Neid vestlusi ei saa delegeerida.
2. Oma otsese meeskonna juhtimine – iga inimene vajab (ka tippjuhid) juhti. Arvatakse, et hinnatud juhid lasevad otsestel alluvatel ise oma tööd suunata, andmata aru, et nad tegelikult lihtsalt ei juhi oma inimesi. Juht peab eesmärgistama, seadma prioriteete ja probleemide tekkimisel toetama ning aitama neid lahendada.  
3. Koosolekute juhtimine – enamus juhte ei armasta koosolekuid, ometi just see on see koht, kust saame tagasisidet, kas juht oskab oma tööd teha hästi teha või mitte. Hästi juhitud koosolekutel vaieldakse, ei kardeta konflikte ning jõutakse lahenduste ja otsusteni. Selliste koosolekute pidamise eelduseks on usalduslik suhe, sest ainult siis ei karda me konflikte, vaid suudame lahendada päris probleeme. Sellistelt koosolekult lahkutakse hea tundega. 
4. Juhtrühma arendamine – suured juhid arvavad, et võivad juhtkonna arendamise delegeerida HR-le, kuid kui tippjuht ei juhi oma meeskonda, siis ägab kogu ülejäänud organisatsioon. Kui tippjuhtkond ütleb, et keskastme juhtidega on meil probleem, siis kelle probleem see tegelikult on?
5. Põhisõnumite korduv kommunikeerimine – arvatakse, et kui rääkisin ühe korra missiooni ja visiooni ning muud põhisõnumid lahti ja miks ikka seda sama sõnumit korrutada (mis mulje ma nii jätan?!). Juht peaks mõistma, et sõltumata sellest kui igav või huvitav on tal endal sama sõnumit lõpmatuseni korrutada, tuleb tal seda teha selleks, et sõnumid kinnistuksid ning jõuaksid kõikide organisatsiooni inimesteni. 

Öeldakse, et juhi amet on üks üksildasemaid. Just seetõttu on paljudel juhtidel kõrval professionaalsed coachid, kes toetavad, kuulavad, peegeldavad ja aitavad mõtetes selgust saada. Vaata lisa: https://tugevused.ee/juhtimiscoaching/

Kommentaarid (0)

Copyright 2020 - Mõttepartnerid OÜ