Meeskondade tugevuste coaching

Gallupi uuringute kohaselt tähendab meeskonnana edu saavutamine iga meeskonnaliikme ande rakendamist, oma nõrkuste aktsepteerimist ning aru saamist, kuidas meeskonnaliikmed saavad üksteist täiendada. Samuti  kinnitavad uuringud, et seitse inimest 10-st ütlevad, et nad on tööl rohkem pühendunud, kui nende juht keskendub nende tugevustele.

 

Meeskonna tugevuste coaching aitab luua avatust ja usaldust meeskonnas ning toetab igaühe individuaalset arengut. Coaching sisaldab meeskondliku tugevuste kaardi koostamist, analüüsi ja nõustamist.

 

Kui juht ja meeskond räägivad ühist keelt tugevustest, muudab see nende vestluste sisu positiivseks dialoogiks ning tõstab üleüldist pühendumust ning tulemuslikkust. Kui inimesed teavad, millised on nende loomupärased anded, siis nad õpivad läbi selle parandama omaenda tulemuslikkust ning looma paremaid suhteid meeskonnas. Nii tunnevad nad, et saavad end areneda iga päev.

 

Tugevustel põhinev meeskond on grupp ebatäiuslikke, kuid andekaid panustajaid, kes väärtustavad teineteise tugevusi ning vajavad teineteist, et iseenda ja meeskonna ideaalilähedasi tulemusi saavutada.

 

Copyright 2020 - Mõttepartnerid OÜ