Juhtimiscoaching

Juhtimiscoaching aitab tõsta juhtide eneseteadlikkust, asjad enda jaoks paremini läbi mõtestada ning seada prioriteete ja panna asjad juhtuma. 

Coaching on inspireeriv ja loominguline partnerlus, mis toetab inimese isiklikku ja/või ametialast kasvu ning toimetulekut muutustega. Coaching’u protsessis ei nõustata klienti, vaid eeldatakse, et üksikisik või meeskond on võimeline protsessi käigus ise sobivaid lahendusi ja vastused leidma. Coach julgustab klienti avastama oma professionaalset ja isiklikku potentsiaali ning seda  maksimaalselt rakendama. Coaching keskendub tulevikule. Oluline on jõuda protsessis konkreetsete tegevuskavadeni, mis aitavad püstitatud eesmärke ellu viia. Lisainfo: http://coaching.ee/mis-on-coaching/

 

Gallupi uuringud kinnitavad, et juhtimiskvaliteet – ehk viis, kuidas juht inimesi märkab, neis parimat esile toob, kaasab, infot jagab, eesmärgistab, progressi jälgib ning tagasisidestab – määrab 70% sellest, kuidas inimene ennast tööjuures tunneb.

 

Coachingutsoovitame muudatuste elluviimisel, alustavale juhile ja/või järgmise karjäärisammu õnnestumise toetamiseks, inspiratsiooni leidmiseks, meeskonna arendamise toetamiseks, keerulise perioodi toetamiseks jne.

 

Coaching aitab Sul jõuda Sinu poolt seatud eesmärgini!

Copyright 2020 - Mõttepartnerid OÜ