Juhtimiscoachingu pakett

Kas oled olukorras, et vajad kellegi kaasabi, et oma mõtetes struktuurselt selgust luua? Võib-olla oled saanud alles juhiks või oled hiljuti saanud ametikõrgendust või on käsil muud suuremad muudatused – Sinu tugevust näitab see, et julged tuge küsida. Usume, et Sinu sees on olemas kõik vastused, vajame tihti vaid kõva häälega oma mõtete väljaütlemist ja teise inimese tagasipeegeldust.

Juhtimiscoaching on loominguline partnerlus. Kasutame nii traditsioonilisi coachingu võtteid kui loomingulisi lähenemisi, et saaksid iseenda sees olevale tarkusele paremini ligi.

Paketi hind 945.

Pakett sisaldab 6 online coachingu sessiooni kestvusega kuni a 90 min.

Coachingupakett “Tugev juht”

Kas oled endale teadvustanud, milline on Sinu juhtimisstiil – Sinu loomuomane viis teisi mõjutada ja suhelda, Sinu mõtlemisstiil ja asjade ära tegemise laad? Kas Sa tead,  kuidas Sa juhina mõjud ja millistele oma tugevustele saad loota erinevates situatsioonides? Gallupi uuringud kinnitavad, et juhtimiskvaliteet – ehk viis, kuidas juht inimesi märkab, neis parimat esile toob, kaasab, infot jagab, eesmärgistab, progressi jälgib ning tagasisidestab – määrab 70% sellest, kuidas inimene ennast tööjuures tunneb. 

Loomupärase käitumisviisi tuvastamiseks kasutame Gallupi Cliftoni tugevusteleidjat (NB! test on inglise või saksa keeles) ning kasutame coachingut kui arendusmeetodit Sinu juhtimisstiili arendamiseks.

Paketi hind 945.

Pakett sisaldab tugevusteleidja testi ja 6 online coachingu sessiooni kestvusega kuni a 90min.

Copyright 2020 - Mõttepartnerid OÜ