Organisatsioonikultuuri konsultatsioon

Organisatsioonides, kus rakendatakse tugevustel põhinevat juhtimist ja arendamist toob kaasa: 7-23% kõrgema pühendumuse taseme, 10-19% müügikasvu, 8-18% tulemuslikkuse tõusu, 14-29% kasumi tõusu.

 

Aitame luua ja juurutada tugevustel põhinevat organisatsioonikultuuri ning muuta mõtteviisi kogu organisatsioonis.

 

Viime läbi rahulolu-uuringu, analüüsime tulemusi, koostame tegevuskava vastavalt organisatsiooni eesmärkidele.

 

Nõustame ja koolitame juhte, meeskondi ja meeskonnaliikmeid muudatuse elluviimisel.

 

Organisatsioonikultuur on Sinu bränd!

Copyright 2020 - Mõttepartnerid OÜ